บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์

"ประกาศแจ้งเตือน"

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันการเกิดอุทกภัยในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
 

หนังสือ คลิกเรียน บุคลากรเฉพาะ / ผู้รับรองรายงาน (สถานประกอบการ (คม.))
แบบฟอร์มตามประกาศฯ ใหม่ คลิก

คลิปอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565  คลิก

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565 คลิก

(ไม่มีข้อมูลการทำรายงานประจำปี (บฉ.6) เนื่องจากระบบมีการปรับปรุงระบบอยู่จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)การติดต่อประสานงานหรือดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ (บฉ.)

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (HazSpecialist@diw.mail.go.th)
-โทรศัพท์ในเวลาราชการ (8.30-12.00 น.และ13.00-16.30น.)

- โทรศัพท์ 0-2430-6308 ต่อ1710 หรือ

- ปรึกษาเรื่องการจัดเก็บ / บฉ.5 : 0956618462

- บฉ.2 / บฉ.5 : 0958539218

- เอกสารต่าง ๆ / ผลสอบ / การสอบ / อื่น ๆ : 0918067236
"ประกาศแจ้งเตือนการรายงาน วอ./อก.7 "

ประกาศกระทรวง วอ. อก.7 ...( คลิก

สาระสำคัญ คลิก •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th