บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียน ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดความรู้เป็นบุคลากรเฉพาะฯะ

             ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเปิดสอบการทดสอบวัดความรู้เป็นบุคลากรเฉพาะฯ รอบพิเศษ (โดยใช้เป็น ข้อสอบกระดาษ ) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 จำนวน 2 รอบ ดังนี้

            รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น. (จำนวน 50 ที่นั่ง)
            รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. (จำนวน 50 ที่นั่ง)
สถานที่สอบ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

            ขอให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบที่ได้เลือกรอบเข้ารับการทดสอบวัดความรู้แล้ว และมีชื่ออยู่ในผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตั้งแต่รอบวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 ที่สนใจจะย้ายรอบการทดสอบวัดความรู้ สามารถย้ายรอบสอบจากรอบสอบเดิมมาสอบใน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 รอบที่ 1 หรือรอบที่ 2 นี้ได้ (สามารถย้ายรอบสอบได้เพียงคนละ 1 รอบเท่านั้น)

            ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเปิดให้ท่านแจ้งย้ายรอบสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบบุคลากรเฉพาะคลิก
เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบย้ายรอบสอบคลิก

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567

อัพเดทประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567


เรียน ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย / บุคลากรเฉพาะ


เข้าสู่เว็บไซต์ iSingleForm คลิก
เข้าสู่เว็บไซต์ รายงาน บฉ.6คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567


เรียน ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย / บุคลากรเฉพาะ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566


เรียน ผู้สมัครสอบ บฉ และ ผู้ขึ้นทะเบียน บฉ ทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 13 กันยายน 2566 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมขัดข้อง ท่านใดที่ได้ทำรายการการสมัครสอบ หรือ ขึ้นทะเบียน บฉ. มาในวันที่ 13 กันยายน 2566 โปรดดำเนินการดังนี้
1. ผู้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน บฉ ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหากพบว่าไม่พบข้อมูลการยื่นคำขอ หรือ สถานะการส่งคำขอไม่ถูกต้อง โปรดบันทึกการยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง
2. ผู้สมัครสอบ บฉ ที่ได้ทำการชำระเงินมาในวันดังกล่าว และไม่พบรายการที่สมัครสอบ โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน หรือ ใบเสร็จที่ได้รับจากกกรมบัญชีกลาง มาที่ ict4diw@diw.mail.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ท่านใดที่ได้ดำเนินการเลือกรอบสอบมาในวันที่ 13 กันยายน 2566 โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านหากไม่พบรายชื่อของท่าน โปรดทำการเลือกรอบสอบใหม่อีกครั้ง


เรียน ผู้ยื่นคำขอ บฉ. 2 ทุกท่านเรียน บุคลากรเฉพาะ / ผู้รับรองรายงาน (สถานประกอบการ (คม.))
แบบฟอร์มตามประกาศฯ ใหม่ คลิก

คลิปอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565  คลิก

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22 เมษายน 2565 คลิก •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th